วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554

การม้วนกระดาษเพื่อใช้ทำงานจักสาน

ควรใช้กระดาษสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองเพราะสามารถนำไปย้อมสีต่างๆได้ง่าย  กระดาษหนังสือพิมพ์และโบว์ชัวต่างๆก็นำมาใช้ตกแต่งได้เหมือนกัน
วิธีทำ
1. ตัดกระดาษความกว้าง 1 นิ้วครี่ง ความยาว 10 นิ้ว หรือความยาวเท่ากับหน้ากระดาษของสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง
2. นำทางมะพร้าวที่เหลาให้กลมแล้วมาวางบนกระดาษ โดยวางเฉียงเล็กน้อย (ดูรูป)
3. อีกแถบหนึ่งทากาวตามความยาวของกระดาษ จากนั้นม้วนกระดาษหุ้มทางมะพร้าว
4. ดึงทางมะพร้าวออก จะเห็นม้วนกระดาษมีปลายด้านหนึ่งแหลมและเล็กกว่าอีกด้านหนึ่ง

รูปภาพการม้วนกระดาษ-การต่อกระดาษ
วิธีต่อกระดาษที่ม้วนแล้ว
         ทากาวที่ปลายด้านที่แหลมและเล็กกว่าของเส้นหนึ่งแล้วสอดไปในส่วนกว้างของอีกเส้นหนึ่ง
วิธีย้อมสีกระดาษ
         นำสีย้อมผ้ามาละลายในน้ำร้อนที่ผสมเกลือแล้วคนให้เข้ากัน  จากนั้นนำกระดาษที่ม้วนแล้วใส่ลงไปในภาชนะที่ละลายสีไว้ ทิ้งไว้สักพักใหญ่ดูให้สีติดกระดาษดีแล้ว  จึงนำขึ้นมาผึ่งหรือตากแดดให้แห้ง
               ชิ้นงานที่เราทำขึ้นเมื่อสานเสร็จแล้วถ้าต้องการให้ดูเป็นเงาสวยงามและคงทนขึ้นควรเคลือบด้วยแล็คเกอร์
               มีวิธีการเคลือบอีกแบบหนึ่งที่ทำให้ชิ้นงานดูแน่นหนาแข็งแรงเป็นมันเงาสวยงามและกันน้ำได้นานพอสมควร  แต่ควรทำในช่วงที่ผลิตชิ้นงานได้หลายชิ้นเพราะขั้นตอนในการเคลือบค่อนข้างใช้เวลาพอสมควร(เป็นการคิดค้นและผ่านการลองผิดลองถูกมาหลายคร้งของอ.เบญจวรรณ ไชยพิเดช)
เตรียมวัสดุให้พร้อม
1. แป้งมัน  ละลายในน้ำนำไปตั้งไฟคนให้เป็นแป้งเปียกใสๆ
2. ทินเนอร์  เกรด 3 A
3. แล็คเกอร์
4.ยูนิเทน
วิธีการเคลือบ
1. ทาแป้งเปียกด้านในของชิ้นงานก่อนแล้วทาด้านนอกเมื่อทั่วดีแล้ว นำไปตากแดดให้แห้งประมาณ 90ส่วน 100
2. นำทินเนอร์ 4 ส่วน ผสมกับ แล็คเกอร์ 1 ส่วน คนให้เข้ากัน ใช้แปรงทาสีอันเล็กจุ่มส่วนผสมนั้น ไม่ควรเกินครึ่งแปรง ทาบางๆ ที่ชิ้นงานที่ตากแดดแล้ว เมื่อทาทั่วแล้วให้นำไปตากแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำมาทาครั้งที่ 2 แล้วนำไปตากแดดอีกครั้ง
3. ทายูนิเทนบางๆที่ชิ้นงานในข้อ 2 แล้วนำไปผึ่ง เมื่อแห้งแล้วจะทาซ้ำก็ได้
หมายเหตุ
ในชิ้นงานถ้ามีลายสีทองหรือมีพลาสติกระวังอย่าให้โดนทินเนอร์และแล็คเกอร์ชิ้นงานจะเสียหายได้
ควรทำในวันที่มีอากาศดีแสงแดดดีด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น