วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2555

แกนทิชชูใส่ของ

แกนทิชชูมีประโยชน์

วัสดุ - อุปกรณ์
1. แกนทิชชู 2 แกน
2. กระดาษห่อของขวัญหรือแผ่นโฆษณาต่างๆ
3. กาว
4. สายวัด  ไม้บรรทัด  ดินสอ
5. กรรไกรตัดกระดาษ
6. แผ่นกระดาษแข็ง ขนาด3.5 นิ้ว x  5.5 นิ้ว ( ฐานรองแกนทิชชู )

ภาพ วัสดุ - อุปกรณ์
วิธีทำ
1. นำแกนทิชชูอันหนึ่งมาวัดแบ่งเป็น 3 ส่วน ตัดออกส่วนหนึ่ง เหลือไว้ 2 ส่วน  จากนั้นวัดจากปลายล่างแกนทิชชูขึ้นมา 1 ซ.ม. ตัดเป็นแนวริ้ว ห่างกัน 1 ซ.ม. รอบแกน แล้วแยกออกจะตั้งได้

แบ่ง 3 ส่วน 

ตัดเป็นแนวริ้ว
2. ตัดกระดาษห่อของขวัญให้มีขนาดยาวกว่าเส้นรอบวงของแกนทิชชู 1ซ.ม.  และมีความสูง วัดจากขอบบนถึงฐานตั้งแล้วบวกเพิ่ม 1 หรือ 2 ซ.ม. ก็ได้ (ตัดกระดาษห่อของขวัญทั้งแกนสั้นและแกนยาว)

การวัดกระดาษเพื่อนำมาหุ้มแกน
3.ตัดกระดาษปิดฐานด้านบนที่รองแกนทิชชู ให้ตัดกระดาษห่อของขวัญขนาดใหญ่กว่ากระดาษแข็งที่เป็นฐาน 2 ซ.ม. ทุกด้าน โดยเว้นช่องที่จะติดแกนทิชชูไว้


วิธีตัดกระดาษปิดฐานด้านบน
4. นำกระดาษห่อของขวัญที่ตัดแล้วสำหรับหุ้มแกนทิชชูมาพันรอบแกนทิชชู ทากาวติดให้แนบสนิท


วิธีหุ้มแกนทิชชู
 5.ติดแกนทิชชูที่หุ้มกระดาษห่อของขวัญแล้วทั้ง 2 แกน บนฐานกระดาษแข็ง แล้วนำกระดาษปิดฐานด้านบนที่ตัดไว้ครอบผ่านแกนทิชชูทากาวที่ฐานจะปิดรอยริ้วที่ปลายแกนทิชชู  พับส่วนเกินไปด้านหลัง ตัดกระดาษห่อของขวัญปิดด้านหลังให้เรียบร้อย


วิธีติดแกนทิชชู

ปิดด้านหลังฐาน

กระดาษหุ้มแกนหลากหลายประเภท
  วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ยางรัดผมจากกระดาษใช้แล้ว

ยางรัดผม
การทำกระดาษม้วนรูปทรงกระสวยหรือทรงแคปซูลมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของหรือเครื่องประดับ

รูปภาพประกอบ
วัสดุ-อุปกรณ์
1.  ยางรัดผมแบบเส้นตรง
2.  กระดาษปฏิทิน นิตยสารหรือแผ่นโฆษณาต่างๆ
3.  กาว  เข็ม  ด้าย
4.  ดินสอ  ไม้บรรทัด
5.  กรรไกร
6.  ไม้เสียบลูกชิ้น
วิธีทำ
1.  ตัดกระดาษให้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐาน 2 กระเบียด สูง 6 นิ้ว จำนวนพอประมาณ  และฐาน 1 กระเบียด สูง 5 นิ้ว จำนวนพอประมาณ

2.  นำไม้เสียบลูกชิ้นวางห่างจากฐานกระดาษที่ตัดแล้วขึ้นมาเล็กน้อย  ม้วนกระดาษพร้อมไม้จนกระทั่งเหลือปลายกระดาษประมาณ 2 นิ้ว ทากาวแล้วม้วนต่อจนหมด
3.  นำไม้ออกจากกระดาษที่ม้วน


ภาพประกอบการม้วนกระดาษ
 4.  นำด้ายมาร้อยเข็ม  แล้วใช้ปลายด้ายผูกกับยางรัดผมที่เตรียมไว้
5.  ร้อยเข็มไปในกระดาษม้วนทรงแคปซูลที่ทำไว้ เลือกสีและลวดลายตามชอบ จะสลับ เล็ก 1 ชิ้น ใหญ่ 1 ชิ้น  หรือสลับทีละ 2 ชิ้นก็ได้ ตามใจคนทำค่ะ
6. เมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วให้ผูกปลายทั้ง 2  ข้างเข้าด้วยกัน ก็จะได้ยางรัดผมอันใหม่ไม่ซ้ำกับใครแล้วนะคะ

วิธีการร้อยม้วนกระดาษ
หมายเหตุ
ยางรัดผมนี้สามารถนำมาใส่เป็นกำไลได้ด้วยและสามารถนำไปด้ดแปลงเป็นสายนาฬิกาหรือนำไปทำเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้ตุ๊กตาก็ได้ค่ะ

ประโยชน์ของชิ้นงาน


วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตะกร้าทรงกลม ( ลายน้ำไหล )

วัสดุ - อุปกรณ์

ว้สดุ-อุปกรณ์

1. ลวดเบอร์ 18 ความยาว 54 นิ้ว 4 เส้น
    ลวดเบอร์ 20 ความยาว 26 นิ้ว 12 เส้น
2. กระดาษม้วนสี 3 สี สีน้ำเงิน  เหลือง  ชมพู
3. กรรไกรตัดลวด
4. กาว
5. เหล็กแหลม
6. สายวัดหรือไม้บรรทัด

ขั้นตอนการทำ
1. สร้างฐานทรงกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว 6 นิ้ว
2. ทำที่รองฐานโดยการเนาและสอย
3. สานตัวตะกร้าให้เป็นลายน้ำไหล
4. ทำหูตะกร้า
  
 วิธีทำ
1. นำลวดทั้งหมดมาสอดกระดาษสีน้ำเงิน ( ต่อไปจะเรียก เส้นแกน )
2. นำเส้นแกนยาว 54 นิ้ว ทั้ง 4 เส้น มาวางเรียงขนานชิดกัน จากนั้นนำเส้นแกนยาว 26 นิ้วมา 4 เส้นวางขนานชิดกับเส้นแกน 54 นิ้ว ข้างละ 2 เส้น
3. นำเส้นแกนที่เหลือ 8 เส้น มาวางให้ตั้งฉากกับเส้นแกนที่เรียงไว้ในข้อ 2 ที่จุดกึ่งกลางทากาวให้ติดกัน
4. นำเส้นสาน( กระดาษม้วนที่ไม่ได้ใส่ลวด ) สีน้ำเงิน มาสานขัดบิด 2 เส้นตรงจุดตัดกันวน 2 รอบ
5. แบ่งครึ่งเส้นแกนสานขัดบิด2เส้นวนไป 3 รอบทำเช่นนี้อีกกระทั่งได้ความกว้างของฐาน 6 นิ้ว พลิกกลับ 
ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การทำที่รองฐานโดยการเนาและสอย(ดูวิธีทำในสิ่งที่ควรรู้) พลิกกลับสานขัดบิด 2 เส้น1 รอบ

การเนาและสอย
   6. เปลี่ยนสีเส้นสาน 1 เส้น เพิ่มเส้นสานอีก 1 เส้น ให้สีต่างกันชัดเจน เราก็จะได้เส้นสานมี 3 สีต่างกันคือ สีน้ำเงิน สีชมพู  และสีเหลือง

ภาพประกอบ
7. งอเส้นแกนให้ตั้งฉากกับฐานจากนั้นจึงทำการสานขัดบิด 3 เส้น วน 5 รอบ
8. เสริมแนวตั้งคู่กับแนวเส้นแกนโดยใช้เส้นสานสีน้ำเงิน เพื่อให้ชิ้นงานดูแข็งแรงขึ้น
9. จัดเส้นสานย้อนกลับ ( ดูภาพประกอบ ) สานขัดบิด 3 เส้น 5 รอบทำเช่นนี้สลับกันไปเรื่อยๆ กระทั่งได้ความสูง 8 นิ้ว เก็บปลายเส้นสาน 1 เส้น
10. ตัดเส้นเสริมส่วนที่เกินออก เหลือส่วนที่ติดกับแกนหูตะกร้าไว้
11. เปลี่ยนสีเส้นสานที่เหลือ 2 เส้น ให้เป็นสีน้ำเงิน สานขัดบิด 2 เส้น 1 รอบ เก็บปลายเส้นสานช่อนให้เรียบร้อย เก็บริมขอบ 1 จังหวะ
ภาพประกอบ
ภาพประกอบ
12. นำเส้นสานเสริมข้างเส้นแกนหูทั้ง 4 เส้น จัดเป็น 2 คู่ สานขัดบิดสลับไปมาให้ได้ 3 นิ้วรวบติดกันให้เป็น 1 คู่สานขัดบิดต่ออีก 1 นิ้วครึ่ง ทำเช่นนี้ทั้ง 2 ข้าง
13.รวบแกนหูทั้ง 2 ด้านช้อนกัน ให้ปลายทั้ง 2 ด้านไปชนกับฐานหูตะกร้าของแต่ละด้าน ใช้เชือกฟางมัดให้แน่น


การทำฐานหูตะกร้า
 14.ตัดกระดาษกว้างประมาณ 1 นิ้ว พันทับเส้นฟางโดยใช้กาวติดด้วย พันให้หนาตามที่ต้องการ
15. นำเส้นสานทั้ง 3 สี เสียบซ่อนตรงฐานหูตะกร้าด้านหนึ่ง พันทับกระดาษอีกชั้นหนึ่ง ควรทากาวที่กระดาษด้วยพันไปถึงฐานหูอีกด้านหนึ่ง เก็บซ่อนปลายให้เรียบร้อย นำไปเคลือบแล็กเกอร์ เมื่อแห้งแล้วจึงนำไปใช้งานได้

การทำหูตะกร้า

ผลงานที่ทำเสร็จแล้ว


วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปีกหมวกบังแดด (สำหรับตุ๊กตา บายด์)


ปีกหมวกบังแดด

วัสดุ - อุปกรณ์
วัสดุ - อุปกรณ์                                           
1. ลวดเบอร์ 22
2. กระดาษม้วน สีตามชอบ
3. กรรไกรตัดลวด
4. สายวัด
5. กาว
6. เหล็กแหลม
7. ขวดน้ำเปล่าทรงกลมขนาดบรรจุ 1.5 ลิตร 
ขั้นตอนการทำ
ก. ทำช่องวงกลม
ข. ทำขอบสวมหัว
ค. ทำปีกหมวก
     ๑. ปีกหมวกเต็มใบ  ใช้ลวดความยาว 10 นิ้ว 12 เส้น
     ๒. ปีกหมวกแก็ป  ใช้ลวดความยาว 6 นิ้ว 8 เส้น 9 นิ้ว 2 เส้น 12 นิ้ว 4 เส้น
การทำปีกหมากเต็มใบ
ขั้นตอนการทำ
1. ทำช่องวงกลม 

ช่องวงกลม

                 ให้ดูวิธีทำจากหัวข้อ สิ่งที่ควรรู้


 2. ทำขอบสวมหัว 

              ให้นำช่องวงกลมที่ทำเสร็จแล้วมาสานขัดบิด 2 เส้นวน 5 รอบพยายามให้เส้นแกนตั้งขึ้น

เริ่มทำขอบ      3. ทำปีกหมวกเต็มใบ         
ภาพประกอบ

                 กางเส้นแกนออกให้ตั้งฉากกับขอบสานขัดบิด 2 เส้นวนให้รอบหลายๆรอบกระทั่งได้ขนาดความกว้างของ ปีกหมวกตามต้องการ จากนั้นเก็บริมขอบ 1จังหวะ


การทำปีกหมวกแก็ป
ขั้นตอนการทำ


1. ทำช่องวงกลม
              ดูวิธีทำจากหัวข้อสิ่งที่ควรรู้
             


ช่องวงกลมสำหรับหมวกแก็ป


2. ทำขอบสวมหัว
               นำช่องวงกลมที่ทำเสร็จแล้วมาใส่ที่แม่แบบ(ขวดน้ำพลาสติกที่เตรียมไว้)   ให้เส้นแกนขนานขึ้นกับขวดน้ำสานขัดบิด 2 เส้น วน 4 รอบการทำขอบปีกหมวก

3. ทำปีกหมวก
         มีขั้นตอนดังนี้
     ก. กางเส้นแกนเส้นที่ยาวกว่าทั้ง 12 เส้นให้ตั้งฉากกับแม่แบบ ให้เส้นสาน 1 เส้นค้างไว้ อีกเส้นหนึ่งนำมาสาน(สานยก 1 ข่ม 1 ไปจนจดเส้นแกนที่ตั้งฉากกับแม่แบบอีกด้านหนึ่ง แล้ววกกลับสานยก 1 ข่ม 1 ไปจนจดเส้นแกนที่ตั้งฉากกับแม่แบบอันแรก วกกลับ) ทำซ้ำใน (.....) อีก 2 ครั้ง
กางเส้นแกนตั้งฉาก

สานยก 1 ข่ม 1
        

                    ข. ( สานยก 1 ข่ม 1 ต่อไปจนถึงเส้นแกนที่ตั้งฉากก่อนเส้นสุดท้าย 1 เส้น วกกลับ ทำเช่นเดียวกันกับอีกด้านหนึ่ง )ทำซ้ำใน (... ) อีก 2 ครั้ง

เส้นแกนที่ตั้งฉากก่อนเส้นสุดท้าย
                      ค. ทำเหมือนข้อ ข. แต่วกกลับก่อนถึงเส้นแกนสุดท้าย 2  เส้น
                      ง. ทำเหมือนข้อ ข. แต่วกกลับก่อนถึงเส้นแกนสุดท้าย 3  เส้นและทำซ้ำใน (...)  1ครั้ง                   
                      จ.ทำเหมือนข้อ ข. แต่วกกลับก่อนถึงเส้นแกนสุดท้าย 4 เส้นและไม่ต้องทำช้ำในวงเล็บ                    
                     ฉ. สานยก 1 ข่ม 1วนไปจนพบกลับเส้นสานอีกเส้นหนึ่งที่ค้างไว้ ให้สานขัดบิด 2 เส้นวนให้รอบ 1 รอบ ตัดเก็บปลายเส้นสานให้เรียบร้อย แล้วเก็บริมขอบ 2 จังหวะ

ภาพประกอบข้อ ข. ค. ง.จ.

ภาพประกอบข้อ ฉ.
ภาพประกอบข้อ ฉ.

สวยไหมคะ?

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2554

กล่องใส่ทิชชูทรงกลม

การทำกล่องใส่ทิชชูทรงกลมให้ด้านบนมีช่องสำหรับดึงกระดาษ


 วัสดุ-อุปกรณ์

วัสดุ-อุปกรณ์

๑. กระดาษที่ม้วนแล้วเลือกสีตามชอบ
๒. กระดาษม้วนทรงกระสวย ขนาด 3 กระเบียด 72 อ้น.
๓. ลวดเบอร์ 20 ความยาว 20 นิ้ว 12 เส้น 
                           ความยาว 10 นิ้ว 12 เส้น 
๔. กาว 
๕. กรรไกรตัดลวด 
๖. ตัวหนีบ
๗. เหล็กปลายแหลม
๘. ไม้บรรทัดหรือสายวัด
  
แนวทางการทำ
A. ทำตัวกล่องกระบอกทรงกลม 
1. สร้างฐานทรงกลมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
2. ทำตัวกระบอกทรงกลม
3. การเก็บริมขอบบน
B. ทำฝาครอบกล่องให้มีช่องด้านบน
1. ทำช่องวงกลม
2. สร้างฐานให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว
3. ทำขอบฝาครอบและเก็บริม

หมายเหตุ
1. ให้นำลวดที่เตรียมไว้มาสอดกระดาษที่ม้วนแล้วซึ่งต่อไปเราจะนำมาใช้เป็นเส้นแกน ดังนั้นจะเรียกว่า"เส้นแกน"
2. นำกระดาษที่ม้วนแล้วไม่ได้ใส่ลวดมาเป็นเส้นสานจะเรียกว่า "กระดาษเส้นสาน"

A. ตัวกล่องกระบอกทรงกลม
1. สร้างฐานทรงกลม
ขั้นตอนการทำ
a. นำเส้นแกนยาว 20 นิ้วทั้ง 12 เส้น มาแบ่งเป็น 2 ส่วนๆละ 6 เส้น วางทับซึ่งกันและกันที่จุดกึ่งกลางเป็นรูปเครื่องหมาย ( + ) ทากาวตรงบริเวณที่ทับกันแล้วหนีบด้วยตัวหนีบ เมื่อกาวแห้งแล้วเอาตัวหนีบออก


ภาพประกอบ a

b. นำกระดาษเส้นสานสอดคล้องที่กลุ่มเส้นแกนแถบหนึ่งแล้วสานขัดบิด 2 เส้น วนให้รอบกลุ่มเส้นแกนทั้ง 4 แถบ 2 รอบ


ภาพประกอบ b

c. แบ่งครึ่งเส้นแกนแต่ละแถบ จากแถบละ 6 เส้นเป็น 3 เส้น สานขัดบิด 2 เส้นวนให้ครบ 3 รอบ
d. แยกเส้นแกนจาก 3 เส้นเป็น 2 กับ 1 สานขัดบิด 2 เส้นวนให้ครบ 3 รอบ
e. แยกเส้นแกน 2 เส้นให้เป็น 1 กับ 1 จะเห็นว่าขณะนี้มีเส้นแกนแยกเป็น 1 เส้นทั้งหมดแล้วนับได้ 24 เส้นแกนให้สานขัดบิด 2 เส้นวนไปเรื่อยๆกระทั่งวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ 4 นิ้วครึ่ง
ภาพประกอบ c , d , e
2. ทำตัวกระบอก
ขั้นตอนการทำ
a. งอเส้นแกนทั้งหมดตั้งฉากกับฐาน สานขัดบิด 2 เส้นวนให้ครบ 3 รอบ
b. ต่อกระดาษเส้นสานเป็นสีอื่น 1 เส้น อีกเส้นหนึ่งคงสีเดิมไว้ สานขัดบิด 2 เส้นวนให้ครบ 5 รอบต่อเส้นสานให้สีเหมือนกันทั้ง2 เส้นสานขัดบิด 2 เส้นให้ครบ 3 รอบ ตัดปลายกระดาษเส้นสานเก็บให้เรียบร้อยจะเห็นเป็นลายสลับสี 2 สี
c. นำม้วนกระดาษทรงกระสวยมาใส่ที่เส้นแกนทั้ง 24 เส้นๆละ 1 อัน
d. นำเส้นสานสีเหมือนเดิมทั้ง 2 เส้นมาสานขัดบิด 2 เส้นวน 3 รอบ เก็บปลายให้เรียบร้อย
e. นำม้วนกระดาษทรงกระสวยมาใส่ที่แกนทั้ง 24 เส้นๆละ 1 อัน
f. นำเส้น สานสีเหมือนเดิมทั้ง 2 เส้นมาสานขัดบิดวน3 รอบแล้วเปลี่ยนสีเส้นสาน 1 เส้นอีก 1 เส้นคงสีเดิมไว้(สีเหมือนข้อ b)สานขัดบิดวน 5 รอบ
g. ต่อเส้นสานให้มีสีเหมือนกันทั้ง 2 เส้น สานขัดบิดวน 2 รอบตัดปลายเก็บซ่อนให้เรียบร้อย (วัดความสูงจากฐานถึงขอบให้ได้ 4.5 นิ้วหรือมากกว่าก็ได้)

ภาพประกอบการทำตัวกล่องทรงกระบอก
3.  การเก็บริมขอบ
        ให้งอเส้นแกนเก็บริม 2 จังหวะ(ดูวิธีทำในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้)
B. ทำฝาครอบกล่องให้มีช่องด้านบน
1. ทำช่องวงกลม
ดูวิธีทำในหัวข้อสิ่งที่ควรรู้

ภาพการสานกระดาษให้มีช่องเป็นวงกลม
2. สร้างฐานฝาครอบ
ขั้นตอนการทำ
a. ทำต่อจากข้อ 1 ภาพสุดท้าย สานขัดบิด 2 เส้นวน 2 รอบตัดปลายเส้นสานทั้ง 2เส้นเก็บให้เรียบร้อย
b. นำกระดาษทรงกระสวยมาใส่ที่เส้นแกนทั้ง 24 เส้นๆละ 1 อัน
c. นำเส้นสานมาสานต่อ โดยสานขัดบิด 2 เส้นวนไปเรื่อยๆให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าตัวกล่อง ครึ่งนิ้ว ฝาครอบนี้จึงมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ( ยังไม่ต้องตัดเส้นสานค่ะ)


ภาพการสร้างฐานฝาครอบ
 3. ทำตัวขอบฝาและเก็บริม
ขั้นตอนการทำ


ภาพประกอบ
a. งอเส้นแกนให้ตั้งฉากกับฐานสานขัดบิด 2 เส้นวนให้รอบ 5 รอบ
b. เก็บริมขอบ 2 จังหวะ ( ดูวิธีทำจากหัวข้อสิ่งที่ควรรู้ )

กล่องใส่ทิชชู 2 แบบ